Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Nacionalinis saugumas ir gynyba

Programa Lietuvos kariuomenei ugdo profesionalus, kurie gebėtų nustatyti ir įvertinti šiuolaikines valstybei kylančias vidaus ir išorės grėsmes ir iššūkius ir priimti tinkamus jų valdymo sprendimus.

Studijų kryptis. Visuomenės saugumas

Suteikiama kvalifikacija. Socialinių mokslų bakalauras

Programos kodas. 6121JX002

Statistika. 2020 m. įstojo 45

Kariūnai pirmus dvejus metus mokosi viešojo valdymo ir saugumo pagrindų, susipažįsta su viešojo valdymo istorija, teorija ir praktika Lietuvoje, Europoje. Taip pat gilinasi į kariuomenės vaidmenį valstybės valdymo sistemoje.

Trečiaisiais studijų metais kariūnai gali rinktis vieną iš dviejų siūlomų specializacijų:

 • Saugumo institucijų valdymas – išmoksta taikyti įvairias vadybos technikas motyvavimo, strateginio ir projektų valdymo srityse.
 • Grėsmių nacionaliniam saugumui prevencija – susipažįsta su įvairiomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui ir jų analizės metodais.

Baigę studijas Karo akademijos absolventai skiriami į profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, NATO akredituotuose centruose. Baigus karininko karjerą įgyta kvalifikacija suteikia galimybės ieškotis darbo valstybės saugumo sektoriuje, dirbti vidaus ir užsienio saugumo ekspertais valstybės institucijose.Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai 2020 m.

I semestras (2020 m. ruduo)
 • Saugumo studijų įvadas
 • Viešasis valdymas
 • Teisės pagrindai
II semestras (2021 m. pavasaris)
 • Nacionalinis saugumas
 • Saugumo institucijų valdymas
III semestras (2021 m. ruduo)
 • Asmens ir visuomenės saugumas
 • Nepaprastųjų situacijų valdymas
 • Lyderystės pagrindai
 • Specialybės anglų kalba
IV semestras (2022 m. pavasaris)
 • Tarptautinis saugumas
 • Kompleksinis projektas (kursinis darbas)
 • Karybos istorija
 • Specialybės anglų kalba
V semestras (2022 m. ruduo)
 • Specialybės praktika 1
 • Gynybos ekonomika
 • Tarptautinė humanitarinė teisė
 • Žmonių išteklių vadyba
 • Žvalgyba ir valstybės saugumas
VI semestras (2023 m. pavasaris)
Privalomieji
 • Socialinių tyrimų metodologija
 • Karo teorija
Laisvai pasirenkamieji Saugumo institucijų valdymo specializacijos
 • Gynybos inovacijų vadyba
 • Projektų vadyba
 • Organizacinė kultūra
 • Administracinis teisinis reguliavimas
Laisvai pasirenkamieji Grėsmių nacionaliniam saugumui prevencijos specializacijos
 • Informacijos saugumas
 • Kibernetinis saugumas
 • Darnusis vystymasis ir energetinis saugumas
 • Kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu
VI-ojo studijų semestro metu išklausomi 2 privalomieji dalykai ir 4 pasirinktos specializacijos laisvai pasirenkamieji dalykai
VII semestras (2023 m. ruduo)
 • Bendroji ir karo psichologija
 • Etika
 • Komunikacijos pagrindai
VIII semestras (2023 m. ruduo / žiema, iki 2024 m. kovo 15 d.)
 • Specialybės praktika 2
 • Baigiamojo darbo seminaras
 • Bakalauro baigiamasis darbas


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius