Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos technologijų vadyba

Programa skirta ugdyti karininkus, gebančius valdyti inovatyvias technines priemones ir procesus, reikalingus kibernetinio saugumo ir ginkluotųjų pajėgų aprūpinimui ištekliais užtikrinti.

Studijų kryptis.  Vadyba

Suteikiama kvalifikacija. Verslo vadybos bakalauras

Programos kodas. 6121LX004

Statistika. 2020 m. įstojo 47

Kariūnai pirmuosius keturis semestrus studijuoja dalykus, orientuotus į fundamentaliųjų vadybos žinių ir gebėjimų ugdymą, techninių priemonių ir informacinių technologijų, užtikrinančių sklandų įvairių procesų įgyvendinimą, veiklos principų suvokimą. Greta bazinių vadybininko kompetencijas formuojančių dalykų, kariūnai studijuoja logistiką, inovacijų valdymą, informacinių technologijų pagrindus, valdymo informacines sistemas, ginkluotės technologijų ir kovos platformų technologijų raidą.

Trečiaisiais studijų metais kariūnai gali rinktis vieną iš dviejų siūlomų specializacijų:

 • Kibernetinis saugumas – žinios padeda kurti kompiuterių tinklus, užtikrinti kibernetinį saugumą ir elektronines valdymo sistemas, kurios būtinos valstybei kylančioms informacinėms grėsmėms nustatyti ir panaikinti.
 • Logistika – studijuoja transporto technikos eksploatavimą, sandėlių ir atsargų, tiekimo grandinės valdymą, kas padeda valdyti ribotus išteklius, reikalingus šalies ginkluotųjų pajėgų sklandžiai veiklai.

Po pirmo semestro yra galimybė tęsti studijas kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir rinktis karinių jūrų pajėgų arba karinių oro pajėgų karininko specialybę. Būsimieji karinių jūrų pajėgų karininkai (laivavedžiai, laivų mechanikai-inžinieriai, elektromechanikai, logistikos specialistai) mokosi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir baigia karinio rengimo programą Karinių jūrų pajėgų mokymo centre Klaipėdoje. Būsimieji karinių oro pajėgų karininkai (pilotai, skrydžių vadovai, inžinieriai) studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute.Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai 2020 m.

I semestras (2020 m. ruduo)
 • Taikomoji matematika
 • Technologijų fizikiniai pagrindai
 • Informacinių technologijų pagrindai
 • Ginkluotės technologijų raida
 • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas
II semestras (2021 m. pavasaris)
 • Kovos platformų technologijų raida
 • Vadyba
III semestras (2021 m. ruduo)
 • Logistikos pagrindai
 • Matematiniai metodai vadyboje
 • Lyderystės pagrindai
 • Specialybės anglų kalba
 • Ekonomika ir finansų valdymas
IV semestras (2022 m. pavasaris)
 • Transporto technikos konstrukciniai pagrindai
 • Valdymo informacinės sistemos
 • Karybos istorija
 • Specialybės anglų kalba
 • Teisės pagrindai
V semestras (2022 m. ruduo)
 • Specialybės praktika 1
 • Technologijų rizikos vertinimas ir valdymas
 • Tarptautinė humanitarinė teisė
 • Tyrimų metodologija ir statistinė analizė
 • Gynybos inovacijų vadyba
VI semestras (2023 m. pavasaris)

Privalomieji

 • Karo teorija
 • Kursinis darbas

Pasirenkamieji Kibernetinio saugumo specializacijos

 • Kompiuterių tinklai
 • Kibernetinis saugumas

Pasirenkamieji Logistikos specializacijos

 • Transporto technikos eksploatavimas
 • Tiekimo grandinės valdymas

Laisvai pasirenkamieji

 • Informacinis karas ir žvalgyba
 • Sandėlių logistika ir atsargų valdymas

VI-ojo studijų semestro metu išklausomas 1 privalomasis dalykas, 2 pasirinktos specializacijos pasirenkamieji ir 1 laisvai pasirenkamasis dalykas

VII semestras (2023 m. ruduo)
 • Bendroji ir karo psichologija
 • Etika
 • Komunikacijos pagrindai
VIII semestras (2023 m. ruduo / žiema, iki 2024 m. kovo 15 d.)
 • Specialybės praktika 2
 • Baigiamojo darbo seminaras
 • Bakalauro baigiamasis darbas


Programos vadovas
prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas