Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos technologijos

Programos tikslas – rengti specialistus, turinčius pagrindines kariuomenės karininkui reikalingas kompetencijas, išmanančius gynybos sektoriaus veiklos politinius, viešojo sektoriaus vadybos, ekonominius, socialinius ir istorinius aspektus bei gebančius efektyviai panaudoti kariuomenėje naudojamą sudėtingą techniką ir technologijas.
 
Studijų krypties grupė: Visuomenės saugumas (S)
 
Studijų kryptis: Gynybos studijos (S01)
 
Suteikiama kvalifikacija: visuomenės saugumo bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121SX004
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310
 
Studijų forma: nuolatinė (N)
 
Studijų trukmė: 4 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Akredituota: iki 2030 m. sausio 17 m.
 
Programa: vienintelė Lietuvoje studijų programa, orientuota į kariuomenėje naudojamos technikos ir  technologijų vadybą. Programos rezultatai suderinti su Europos Sąjungos kvalifikaciniais reikalavimais karininko laipsnio siekiantiems asmenims, todėl baigus programą absolventui suteikiamas ir bakalauro laipsnis, ir pirmasis karininko laipsnis.
 
Profesinės veiklos galimybės: studijas baigusiems absolventams suteiktas visuomenės saugumo bakalauro laipsnis užtikrina karininko pareigas Lietuvos kariuomenėje ir sudaro sąlygas tolesnei karininko karjerai. Taip pat baigusieji studijas pagal šią programą turi galimybę įsidarbinti krašto apsaugos sistemoje transporto, logistikos ir kibernetinio saugumo specialistais, taip pat dirbti logistikos paslaugų sektoriuje ir informacinių technologijų srities įmonėse.
 
Tolesnių studijų galimybės: sėkmingai baigę gynybos studijų krypties bakalauro lygmens studijas, bus pasirengę tęsti studijas Lietuvos karo akademijoje ar kitose universitetuose magistrantūros studijose vadybos ar kitose gretimose kryptyse.


Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Karinis rengimas
II semestras
 • Karo istorija (5 ECTS)
 • Lyderystė (5 ECTS)
 • Kritinis mąstymas ir sprendimų priėmimas (5 ECTS)
 • Politikos mokslų pagrindai (5 ECTS)
 • Etika (5 ECTS)
 • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas (5 ECTS)
III semestras
 • Karo teorija (5 ECTS)
 • Gynybos ekonomika (5 ECTS)
 • Vadybos pagrindai (5 ECTS)
 • Komunikacijos pagrindai (5 ECTS)
 • Didaktika (5 ECTS)
 • Teisės pagrindai (5 ECTS)
IV semestras
 • Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politika (5 ECTS)
 • Specialybės anglų kalba (5 ECTS)
 • Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai (5 ECTS)
 • Tarptautinė humanitarinė teisė  (5 ECTS)
 • Kursinis darbas (5 ECTS)
 • Matematika (5 ECTS)
V semestras
 • Specialybės anglų kalba 2 (5 ECTS)
 • Šiuolaikinės karinės kampanijos ir operacijos (5 ECTS)
 • Logistika (5 ECTS)
 • Informacinių technologijų pagrindai (5 ECTS)
 • Technologijų fizikiniai pagrindai (5 ECTS)
 • Kovos platformų technologijų raida (5 ECTS)
VI semestras
Kibernetinio saugumo specializacijos dalykai
 • Įvadas į kibernetinį saugumą (5 ECTS)
 • Kompiuterių tinklai (5 ECTS)
 • Programavimas (Phython) (5 ECTS)
 • Grėsmių žvalgyba ir incidentų valdymas (5 ECTS)
 • Etiškas įsilaužimas (5 ECTS)
 • Kursinis darbas (5 ECTS)

arba Mobiliųjų mechanizmų eksploatacijos ir inžinerijos specializacijos dalykai

 • Transporto priemonės, inžinerija ir technologijos (6 ECTS)
 • Transporto infrastruktūra (4 ECTS)
 • Transporto priemonių transmisijos, važiuoklės, pavaros ir valdymo sistemos (6 ECTS)
 • Mobiliųjų mašinų (arba gali būti transporto priemonių) mechanika ir dinamika (6 ECTS)
 • Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (3 ECTS)
 • Kursinis darbas (5 ECTS)
VII semestras
 • Laisvai pasirenkamų dalykų modulis (25 ECTS)
 • Galimi modulių pasirinkimai: Gynybos ekonomika, Regionų studijos, Tarptautinio saugumo studijos, Logistika, Visuotinė gynyba arba Karo istorija


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius