Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Aprūpinimo tarnyba

Aprūpinimo tarnybos viršininkas
mjr. Artūras Gaikovas
 
 
Pagrindiniai Aprūpinimo tarnybos uždaviniai:
  • padėti LKA viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • tinkamai ir laiku vykdyti LKA veiklos, pratybų aprūpinimą reikiamomis materialinėmis priemonėmis ir turtu;
  • dalyvauti LKA biudžeto paraiškos projekto rengime;
  • kontroliuoti I-II-III-V tiekimo klasių priemonių panaudojimą;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams bei pagal štabo poreikį dalyvauti štabo veikloje tam, kad užtikrinti štabo funkciją „LKA veiklos planavimas, koordinavimas ir kontroliavimas“.
Padaliniai: