Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos viršininko sekretoriatas

Vyriausiasis puskarininkis
srž. mjr. Arūnas Daublys
Informacijos rinkimo specialistė
Neringa Gylytė
Patarėja
Virgilija Zinkevičiūtė
Patarėjas
Antanas Jonušauskas
Patarėjas
Vitalijus Vaikšnoras
Kapelionas
kpt. dr. Mindaugas Sabonis

 
LKA viršininko sekretoriato uždaviniai:
  • rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinus pateikti LKA viršininkui informaciją, gaunamą iš LKA struktūrinių padalinių, KAM, taip pat iš kitų LR ir užsienio valstybių institucijų;
  • rengti universitetinių studijų krypčių programas, koordinuoti jų įgyvendinimą, užtikrinti studijų kokybę;
  • teikti LKA viršininkui rekomendacijas kariūnų, kareivių (jūreivių) ir puskarininkių tarnybos klausimais;
  • formuoti ir teikti siūlymus LKA vadovybei ir krašto apsaugos sistemos institucijoms dėl tarptautinio bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis gynybos reformų srityje.