Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui

Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui
plk. ltn. Eugenijus Lastauskas
Tel. +370 706 84 647
El. p. [email protected]
 
 
Pagrindinės Akademijos viršininko pavaduotojo ugdymui funkcijos:
  • sprendžia kariūnų ugdymo klausimus;
  • planuoja ir kontroliuoja kariūnų ugdymo veiklą;
  • planuoja ir koordinuoja LKA veiklą, susijusią su jaunuolių kvietimu studijuoti LKA;
  • planuoja ir koordinuoja lyderystės ugdymo veiklas ir LKA klausytojų, instruktorių ir dėstytojų metodinį parengimą;
  • planuoja ir koordinuoja LKA veiklą, susijusią užsienio kalbų mokymu;
  • padeda LKA viršininkui formuoti kariūnų ugdymo politiką ir diegti kariuomenės vertybes.
 
Padaliniai: