Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui

L. v. Akademijos viršininko pavaduotojo ugdymui funkcijas
plk. ltn. Tomas Yla
 
 
Akademijos viršininko pavaduotojo ugdymui funkcijos:
  • sprendžia kariūnų ugdymo klausimus;
  • planuoja ir kontroliuoja kariūnų ugdymo veiklą;
  • planuoja ir koordinuoja LKA veiklą, susijusią su jaunuolių kvietimu studijuoti LKA;
  • planuoja ir koordinuoja lyderystės ugdymo veiklas ir LKA klausytojų, instruktorių ir dėstytojų metodinį parengimą;
  • planuoja ir koordinuoja LKA veiklą, susijusią užsienio kalbų mokymu;
  • padeda LKA viršininkui formuoti kariūnų ugdymo politiką ir diegti kariuomenės vertybes.
 
Padaliniai: