Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui

Akademijos viršininko pavaduotojas
kariniam rengimui
plk. Mantas Paškevičius
Tel. +370 706 76 132
El. p. [email protected]
 
 
Akademijos viršininko pavaduotojo kariniam rengimui uždaviniai:
  • užtikrinti karininkų – vadų – lyderių, atitinkančių krašto apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, rengimą, vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintomis mokymo programomis;
  • užtikrinti pratybų vedimą valstybės tarnautojams vadovaujantis patvirtinta kursų programa esant poreikiui.
 
Padaliniai:
   I – IV kariūnų kuopos
   Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų sekcija
   Kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo sekcija
   Taktikos sekcija