Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos senatas

Akademijos senatas – patariamoji institucija bendrųjų universitetinių studijų ir kitais studijų organizavimo klausimais, kuriais patarti pagal savo kompetenciją paprašo krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ar Akademijos viršininkas.
 
Senato nariai gali būti Akademijos mokslininkai ir kariūnai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai. Profesorių pareigas einantys dėstytojai turi sudaryti ne mažiau kaip pusę Senato narių. Ne mažiau kaip ¼ Senato narių turi sudaryti kitų aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų įstaigų mokslininkai, kuriuos Akademijos viršininko prašymu skiria aukštųjų mokyklų ir mokslo bei studijų institucijų senatai, mokslinių tyrimų įstaigų tarybos. Kariūnai sudaro ne mažiau kaip 1/10 Senato narių. Kariūnų atstovus į Senatą deleguoja Kariūnų taryba. Akademijos viršininkas yra Senato narys pagal pareigas.
 
Senato funkcijos:
  • svarsto ir teikia tvirtinti Akademijos viršininkui visų universitetinių studijų programas;
  • kontroliuoja studijų ir mokslininkų rengimo kokybę;
  • svarsto ir teikia Akademijos viršininkui tvirtinti konkursų mokslo darbuotojų, dėstytojų pareigoms eiti atestavimo tvarką ir komisijas, vykdo mokslo darbuotojų ir dėstytojų atranką, nustato jų atestavimo tvarką;
  • savo ir atitinkamos grupės vadovo iniciatyva gali skirti neeilinę atestaciją mokslo darbuotojams ir dėstytojams net ir nepasibaigus jų kadencijai, tačiau ne anksčiau kaip po vienų kadencijos metų;
  • teikia Akademijos viršininkui pasiūlymus dėl papildomų kvalifikacinių reikalavimų mokslo darbuotojams ir dėstytojams bei siūlo pedagoginio krūvio pakeitimus;
  • svarsto vidinį visų akademinių studijų vertinimą;
  • teikia pedagoginius profesoriaus ir docento vardus.