Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Akademijos akreditacija

Studijų kokybės vertinimo centras 2023 m. spalio 6 d. pateikė sprendimą dėl teigiamo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos akreditavimo – 7 metams.
 
Tai yra didžiausias įvertinimas, kokį gali skirti vertintojai institucijai. Vertinimo grupės parengtoje išvadoje grupės nariai pažymėjo Akademijos veiklos gerąją patirtį, pateikė rekomendacijų, kaip tobulinti veiklą.
 
„Aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę.“
 
Akademijos veiklą vertino tarptautinių ekspertų komisijos ekspertai: prof. dr. Robinas Phillipas Byrantas (grupės vadovas), Klemenas Šubicas, dr. Malena Britz, mjr. doc. Koenas Trochas, plk. Dalius Polekauskas, Ugnė Bičkauskaitė ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) vertinimo koordinatorius Sigitas Puodžiukas.
 
Išorinis aukštosios mokyklos vertinimas vyksta pagal 4 vertinamąsias sritis, kurios Akademijoje įvertintos tokiais balais:
  • Valdymas – 4 (sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų). Sričiai suformuluotos 4 rekomendacijos ir identifikuoti 3 gerosios praktikos pavyzdžiai.
  • Kokybės užtikrinimas – 3 (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų). Sričiai suformuluotos 8 rekomendacijos ir identifikuoti 3 gerosios praktikos pavyzdžiai.
  • Studijos ir mokslo veikla – 3 (sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų). Sričiai suformuluotos 5 rekomendacijos ir identifikuoti 3 gerosios praktikos pavyzdžiai.
  • Poveikis regiono ir visos šalies raidai – 4 (sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų). Sričiai suformuluotos 3 rekomendacijos ir identifikuoti 4 gerosios praktikos pavyzdžiai.
 
Aukštosios mokyklos veiklos išorinis veiklos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Išorinį vertinimą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministras, patvirtindamas aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planą. Išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras.
 
Aukštosios mokyklos išorinis veiklos vertinimas vyksta šiais etapais:
  • savianalizės suvestinės parengimas;
  • ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės suvestinės nagrinėjimas;
  • ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą;
  • vertinimo išvadų parengimas ir paskelbimas;
  • paskesnė veikla.