Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokymo aprūpinimo skyrius

Mokymo aprūpinimo skyriaus vedėjas
vyr. srž. Audrius Tamašauskas

 
Mokymo aprūpinimo skyriaus tikslas – užtikrinti LKA aprūpinimą ginkluote, šaudmenimis, inžinerinėmis, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklo priemonėmis, minkštuoju inventoriumi, kariūnus ir profesinės karo tarnybos karius – apranga, avalyne ir ekipuote, vykdyti materialinių vertybių priežiūrą ir remontą, organizuoti ir vykdyti skyriaus disponuojamo turto apskaitą, tvarkyti materialinių vertybių judėjimą pas materialiai atsakingus asmenis.