Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Dokumentinė apybraiža apie LKA „Priesaika“
Valstybės kino metraštis