Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

1-3 etapų šaudymo vadovų kursas

Tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei kompetentingus karius, gebančius atlikti šaudymo vadovo ir saugos instruktoriaus pareigas.

Suteikiamos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, būtini savarankiškai rengiantis vesti kovinio šaudymo pratybas uždarose ir atvirose šaudyklose įvairiu paros metu ir įvairiomis gamtinėmis sąlygomis.

.
Kariūnas, sėkmingai baigęs šaudymo vadovo kursą, moka atlikti veiksmus su ginklais pagal saugaus elgesio su ginklais taisyklių reikalavimus, supras pataikymų sklaidos teoriją ir ginklų įšaudymo tvarką, gebės planuoti, organizuoti ir vesti kovinio šaudymo pratybas atvirose ir uždarose šaudyklose.