Darius Vaicikauskas

CV


 

 

GIMIMO VIETA

Alytus

 

 

GIMIMO DATA

1972 m. rugsėjo 10 d.

 

 

IŠSILAVINIMAS

Alytaus 5-oji vidurinė mokykla

 

Alytaus 9-oji vidurinė profesinės technikos mokykla

 

1992-08–1994-08 Karo mokykla, Motorizuotų pėstininkų būrio vadas

 

1998–2002-10-09 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Viešojo administravimo bakalauras

 

 

KURSAI

1995-09-15   JT karinio stebėtojo kursas, Suomija

 

1996-12-14   Karinių vertėjų kursai Danijos karo akademijoje

 

1999-11-05   Tarpininkavimo ir derybų kursas, Kanada

 

2000-05-26   Operacijų planavimo kursai, Estija

 

2001-02-16   Vyresniųjų štabo karininkų kursai, Švedija

 

2001-11-16   Operacijų planavimo kursas Oberammergau, Vokietija

 

2005-03-18   Tarptautinės humanitarinės teisės (karo teisės) kursas, Italija

 

2008-12-12   Vyresniųjų štabo karininkų kursas Baltijos gynybos koledže, Estija

 

2012-06-15  Operacinio lygmens jungtinis vadų ir štabo karininkų kursas Baltijos gynybos koledže, Estija

 

2016   Strateginio lygmens studijos JAV karo koledže

 

 

PROFESINĖ   PATIRTIS

1991   KAD Alytaus savanorių kuopos savanoris

 

1991   KAD Mokomojo junginio karys

 

1991   Alytaus apskrities komendanto būrio vyr. šaulys

 

1991   KAM LKB Alytaus MDB būrininkas

 

1992   Karo akademijos kariūnas

 

1994   Tarptautinė misija Kroatijoje (UNPROFOR) (šaulys)

 

1995   Generalinio štabo Taikos palaikymo pajėgų skyriaus vyr. specialistas

 

1996   Tarptautinė misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (IFOR) (būrio vadas)

 

1998   KAM Gynybos štabo J5 vyr. specialistas

 

1998   Tarptautinė ESBO misija Kosove (stebėtojas)

 

1999   KAM Gynybos štabo J3 vyr. specialistas

 

2002   KAM Karinių atstovų ir gynybos atašė grupės ryšių karininkas

 

2004   Tarptautinio Šiaurės–Rytų korpuso štabo karininkas (G5 skyrius)

 

2006   LDK Kęstučio MPB štabo viršininkas

 

2007   Tarptautinė misija Afganistane (ISAF) (štabo viršininkas)

 

2008   MPB „Geležinis Vilkas“ G3 skyriaus viršininkas

 

2012   MPB „Geležinis Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto MPB vadas

 

2014   KASP štabo viršininkas

 

 

KARINIAI   LAIPSNIAI

1991-09        Puskarininkio laipsnis

 

1994-08-02   Leitenanto laipsnis

 

1995-12-29   Vyr. leitenanto laipsnis

 

1997-03-17   Kapitono laipsnis

 

2002-10-14   Majoro laipsnis

 

2011-02-09   Pulkininko leitenanto laipsnis

 

2018-02-15   Pulkininko laipsnis

   

APDOVANOJIMAI

Įvairaus lygmens skatinimai ir apdovanojimai

 

 

UŽSIENIO KALBOS

Anglų, rusų, lenkų

 

 

ŠEIMINĖ PADĖTIS

Vedęs