Rasa Vegienė

CV


Einamos pareigos:

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

Vytauto Didžiojo universitetas:

Teisės institutas:

Teologijos filosofijos fakultetas:

 

Bendravimo gebėjimai:

Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama Kauno apskrities viršininko administracijoje, Žemės ūkio rūmuose, Lietuvos kariuomenėje teikiant konsultacijas.

 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai:

Vadovavimas – 2009–2011 m. buvau Teisės aktų rengimo ir vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,laikinai ėjau skyriaus vedėjo pareigas, organizavau skyriaus darbą, užtikrinau Lietuvos kariuomenės teisėkūros plano įgyvendinimą, teisės aktų stebėsenos atlikimą, metinio veiklos plano vykdymą, kontroliavau ir vertinau skyriaus darbuotojų atliktą juridinę projektų ekperstizę, kontroliavau projektų rengimą, vertinau Lietuvos kariuomenės sudaromų tarptautinių susitarimų projektus, teikiau konsultacijas dėl jų derinimo eigos, rengiau Krašto apsaugos ministerijos tarptautinių (dvišalių, daugiašalių) susitarimų projektus, rengiau Krašto apsaugos ministerijos vadovybei pažymas Vyriausybės posėdžiams pagal kompetenciją, rengiau LR įstatymų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatymų (pvz., Kovinių ginklų panaudojimo KAS statuto), įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.

 

Kiti gebėjimai:

 

Publikacijos, prezentacijos, projektai, konferencijos, seminarai, apdovanojimai:

 

Užsienio kalbos:

Anglų

C1.3 (pagal CEF)

Vokiečių

pradmenys