Agnietė Žotkevičiūtė

CV


Einamos pareigos:

2013   – dabar

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Lektorė, Politikos mokslų katedra

2011   – dabar

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Vyr. specialistė, Politikos mokslų katedra

 

Išsilavinimas:

2014   – dabar

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo   akademija                                                       

Politikos mokslai (studijuoja doktorantūroje)

Disertacija „Karių kultūrinis išprusimas ir kariuomenės gebėjimai: sąveika ir pritaikymas multikultūrinėje aplinkoje“

2013

Tarptautinių santykių ir Politikos mokslų institutas                        

Magistras, politikos mokslai

Magistro darbas „Tarptautinėse operacijose dalyvaujančių karių kultūrinio išprusimo   raiška“

2011

Bakalauras, politikos mokslai

Bakalauro darbas „Simbolizmas religiniame   terorizme: savižudiškų išpuolių ir religinio kalendoriaus sąveika“

 

Rengiamos mokslinės publikacijos:

 

Mokslinės publikacijos:

 

Tyrimų ir analitinės publikacijos:

 

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 

Dėstomi ir dėstyti studijų dalykai:

Studijų dalykas

Programa

Lygmuo

Institucija

Tarptautinių santykių įvadas

Tarptautiniai santykiai

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Bakalauro darbo seminarai

Tarptautiniai santykiai

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Tarpkultūrinė komunikacija

Tarptautiniai santykiai

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Terorizmo studijos

Tarptautiniai santykiai

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 

Taip pat:

 

Užsienio kalbos:

Anglų

C1

Rusų

A2

Arabų

A2

Italų

A1