Vytautas Isoda

CV


Einamos pareigos:

2017   m. rugsėjis – dabar

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Docentas, Politikos mokslų katedra

2014   m. rugsėjis – dabar

 

Mykolo Romerio universitetas

Lektorius, Viešojo saugumo fakulteto Humanitarinių mokslų katedra

 

Ankstesnės pareigos:

2015 – 2016

Lektorius, Regionistikos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas

2012 – 2015

Asistentas, Politologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas

 

Išsilavinimas:

2015

Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas,   Lietuva)

Daktaras, socialiniai mokslai, politikos   mokslai

Disertacija „Europos Sąjungos švelniosios   galios šaltiniai ir raiška plėtros procese“     

2010

Magistras, politikos mokslai

Magistro   darbas „Valstybių galios politika informacinių karų kontekste: viešoji   diplomatija kaip minkštosios galios instrumentas“

2007

Bakalauras, politikos   mokslai

Bakalauro   darbas „Informacinio karo apraiškos Estijos-Rusijos santykių kontekste XXI   a.“

 

Dalyvavimas projektuose:

2017

Europos   Sąjungos projektas „Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma“   (ekspertas). Projekto Nr. PMIF-2.1.5-K-01-001.

2012   – 2013

Europos   Sąjungos projektas Istorijos, etnologijos,   filosofijos ir politikos mokslų krypties pirmosios pakopos studijų programų   atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ (vykdytojas). Projekto Nr.   VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-048.

 

Mokslinės publikacijos:

 

Metodinės priemonės:

 

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 

Organizuotos tarptautinės konferencijos:

 

Dėstomi ir dėstyti studijų dalykai:

Studijų dalykas

Programa

Lygmuo

Institucija

Politikos mokslų pagrindai

Tarptautiniai santykiai,   Nacionalinis saugumas ir gynyba

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio   Lietuvos karo akademija

Tarptautiniai santykiai

Istorija ir pilietinis   ugdymas

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio   Lietuvos karo akademija

Tarptautiniai konfliktai   ir jų valdymas

Karinė diplomatija

Magistro

Generolo Jono Žemaičio   Lietuvos karo akademija

Politologija

Teisė ir ikiteisminis   tyrimas

Bakalauro

Mykolo Romerio   universitetas

Sociologija

Teisė ir policijos veikla

Bakalauro

Mykolo Romerio   universitetas

Nusikalstamumo sociologija

Teisė ir ikiteisminis   tyrimas

Bakalauro

Mykolo Romerio   universitetas

International Cooperation   in the Black Sea Region

Tarptautinės politikos ir   vystymo studijos

Bakalauro

Vytauto Didžiojo   universitetas

Dabartinė politinė   filosofija

Politikos mokslai,   Viešasis administravimas

Bakalauro

Vytauto Didžiojo   universitetas

 

Užsienio kalbos:

Anglų

C2

Italų

B1

Rusų

A2