Irmina Matonytė

CV


Einamos pareigos:

 

2017 spalis – dabar

Generolo Jono Žemaičio   Lietuvos karo akademija, Politikos mokslų katedra

Profesorė

2010 sausis – dabar

 

ISM Vadybos ir   ekonomikos universitetas

Profesorė

 

Išsilavinimas:

 

Aukštųjų doktorantūros teorinių studijų (DEA) diplomas

Jungtinės doktorantūros studijos

Socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis

Docento pedagoginis vardas

Habilitacijos procedūra (socialinių mokslų srityje)

Profesoriaus pedagoginis vardas

 

Stažuotės (pagrindinės, užsienyje):

 

Kvalifikacijos kėlimas:

Dėstomi dalykai:

Politikos mokslų metodologija, Mokslinio tyrimo metodologija, Politikos sociologija; Lyginamoji politika; Viešosios politikos procesas; Elitas ir lyderystė; Europeizacija (ES ir nacionalinių politikų sąveika); Šiuolaikinės medijos ir jų tyrimai; Europos Sąjungos politika; Šiuolaikiniai žurnalistikos diskursai

 

Profesinė veikla:

 

Kalbos:

 

Dalyvavimas projektuose:

 

Dalyvavimas doktorantūros procese:

 

Mokslinio tyrimo darbas:

Mokslinių tyrimų kryptys:

Atliktos studijos/tyrimai:

Dalyvavimas tarptautiniuose moksliniuose tiriamuosiuose projektuose:

 

Visuomeninės pareigos:

 

Pagrindinės publikacijos (per pastaruosius 5 metus):