Virgilijus Pugačiauskas

CV


Įgytas išsilavinimas:

 

Mokslinių interesų sritis:

Posovietinės erdvės transformacija; Lietuvos istorija XIX a. I pusėje.

 

Pagrindinės publikacijos:

Knygos:

 

Pagrindiniai straipsniai:

 

Kita svarbi informacija:

1996–2002 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos skyriuje, 2003–2010 m. Miestų tyrimo skyriuje, nuo 2010 m. XIX a. istorijos skyriaus vedėjas.